DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Trang
ĐỐI TÁC
Thống kê
Khách hàng trực tuyến : 1
Lựong truy cập : 175550
Bạn nhận xét gì về sản phẩm của công ty?


Hỗ trợ
Quy trình phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt

1. Quy trình phân loại, thu gom rác thải tại gia đình

Bước 1: Hộ gia đình phân loại rác thải thành 2 loại: rác hữu cơ (rau, củ, quả, thức ăn thừa…) và các loại các loại chất thải còn lại (sành, sứ, xỉ than, giấy nilon….)

Bước 2: Thu gom riêng từng loại rác

* Cách 1. Thu gom bằng xe 2 ngăn

* Cách 2. Thu gom luân phiên

- Chất thải hữu cơ thu gom và tất cả các ngày trong tuần

- Chất thải còn lại thu gom 2-3 lần/tuần và bố trí luân phiên giữa các thôn, xóm, khu phố. Người thu gom có nhiệm vụ phân loại rác sơ bộ, thu hồi các chất tái chế.

Bước 3: Vận chuyển rác thải về điểm trung chuyển bằng xe thu gom.

Bước 4: Vận chuyển rác thải từ bãi trung chuyển đến khu xử lý bằng xe cơ giới.

2. Quy trình phân loại, thu gom rác thải tại chợ
Bước 1:
Người thu gom, phân loại sơ bộ rác thải và thu hồi các chất tái chế

- Phân loại riêng chất thải hữu cơ và các chất thải còn lại

Bước 2: Thu gom riêng từng loại rác

* Cách 1. Thu gom bằng xe 2 ngăn

 

* Cách 2. Thu gom luân phiên

- Chất thải hữu cơ thu gom và tất cả các ngày trong tuần

- Chất thải còn lại thu gom 2-3 lần/tuần
Bước 3:
Vận chuyển rác thải về điểm trung chuyển bằng xe thu gom.

Bước 4: Vận chuyển rác thải từ bãi trung chuyển đến khu xử lý bằng xe cơ giới.